Yth.

Yth.

yang terhormat

singkatan


Cite :
Singkatan Yth., https://www.kamussingkatan.com/yth., tanggal akses : 11 December, 2018.
Link :
<a href="https://www.kamussingkatan.com/yth."> Singkatan Yth.</a>