lan

LAN

1. Lembaga Administrasi Negara (politik), 2. Local Area Network (infotek)

singkatan

LAN

Local Area Network

abbreviations

LAN

Local Area Network

abbreviations

LAN

local area network; long-acting neuroleptic [agent]

abbreviations

LAN

Latin American Newspapers (bibliographic reference); L

abbreviations

lan

listing agent's name

abbreviations

Lan

Lancaster; Lansing

abbreviations

LAN

Local Apparent Noon

abbreviations

Cite :
Singkatan lan, https://www.kamussingkatan.com/lan, tanggal akses : 30 May, 2021.
Link :
<a href="https://www.kamussingkatan.com/lan"> Singkatan lan</a>